โภชนาการอาหาร

โภชนาการอาหาร

โภชนาการอาหาร อาหาร (food) ที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโต การบำรุงรักษาและซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายโภชนาการมีความหมายที่กว้างและแตกต่างจากอาหาร เพราะอาหารที่เรากินทุกวันนี้แตกต่างจากดีและไม่ดีอาหารหลาย ๆ อย่างที่กินแล้วรู้สึกอิ่ม แต่ไม่มีประโยชน์หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ติดต่อเรา Herbalifethai.com