เสริม อาหาร

เสริม อาหาร

เสริม อาหาร “ เฉพาะคนทั่วไป” ที่ไม่ใช่คนป่วย / คนป่วยด้วยอาหารเสริมของคนไข้แต่ละคนจะขึ้นอยู่กับโรคของคนไข้แต่ละคนรวมถึงสุขภาพร่างกายด้วย ดังนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์และพยาบาลของผู้ป่วยซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ติดต่อเรา Herbalifethai.com