เสริมอาหาร

เสริมอาหาร

เสริมอาหาร (Complementary foods) ในทางเภสัชกรรมหมายถึงอาหารที่รับประทานได้นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก (มีอาหาร 5 หมู่ที่ได้รับ 3 มื้อต่อวัน) โดยให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีวัตถุประสงค์เช่นเพื่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย หรือเพื่อช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่ดีเป็นต้น ติดต่อเรา Herbalifethai.com