เยลโล่

เยลโล่

เยลโล่ สีในงานศิลปะที่เราใช้มักจะเป็นสีสำเร็จรูป นั่นคือเมื่อเปิดขวดก็สามารถใช้งานได้ทันที จนทำให้เราขาดทักษะและความรู้ในการผสมสีเพื่อให้ได้สีประเภทต่างๆจากอดีตมนุษย์เรารู้จักการใช้สีเพื่อสร้างสิ่งต่างๆรอบตัวเช่นการใช้สีเรซินทาบนผนังถ้ำทั้ง โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ที่ผ่านมาไม่ได้คำนึงถึงกฎเกณฑ์หรือหลักการ