เกณฑ์น้ําหนักส่วนสูง

เกณฑ์น้ําหนักส่วนสูง

เกณฑ์น้ําหนักส่วนสูง นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมคำนวณเพศน้ำหนักส่วนสูงให้คำนวณ Weight for age ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for Age) น้ำหนักเทียบกับส่วนสูง (Weight for Height) รวมถึงให้คำแนะนำในการทำน้ำหนักของ เกณฑ์การตกสูง เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กที่ไม่ได้ทำงานด้านสุขภาพสามารถนำไปใช้ในการดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กได้ หลายเดือนผ่านไปฉันยังทำไม่ได้ เพราะไม่รู้จะหามาตรฐานจากไหนจริงๆแล้วมันดูเหมือนใกล้ไกล ติดต่อเรา Herbalifethai.com