อาหารทางการแพทย์

อาหารทางการแพทย์

อาหารทางการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ใช่ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใช้เป็นโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค ผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารปกติได้เพียงพอหรือร่างกายอยู่ในภาวะที่ต้องการสารอาหารบางอย่างมากหรือน้อยซึ่งไม่สามารถบริโภคได้จากอาหารทั่วไป อาหารทางการแพทย์ในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท ติดต่อเรา Herbalifethai.com