สารอาหาร

สารอาหาร

สารอาหาร สิ่งใดก็ตามที่เข้าสู่ร่างกายได้รับประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามอาหารมีความจำเป็นต่อมนุษย์ เมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกายจะถูกย่อยดูดซึมเปลี่ยนรูปและขนส่งไปยังอวัยวะเพื่อประโยชน์ในการรักษาการทำงานของเซลล์และอวัยวะของร่างกายให้เป็นปกติ อาหารแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ เรียกว่าสารอาหาร (Nutrients) สารอาหารคือสารเคมีที่มีอยู่ในอาหาร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม ติดต่อเรา Herbalifethai.com