วิตามินบํารุงสายตา

วิตามินบํารุงสายตา

วิตามินบํารุงสายตา ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นมีผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการรับประทานวิตามินเอนอกจากนี้วิตามินเอยังช่วยป้องกันจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุโรคต้อหินต้อกระจกและปัญหาสายตา คือไม่ควรกินเกิน 1,000 ติดต่อเรา Herbalifethai.com