วัดค่า bmi

วัดค่า bmi

วัดค่า bmi BMI เป็นดัชนีที่ใช้วัดความสมดุลของน้ำหนักตัว (กก.) และส่วนสูง (ซม.) ตอนนี้หุ่นของคนนั้นอยู่ในระดับไหน? ดัชนีมวลกาย (BMI) มีสูตร = น้ำหนักตัว [Kg] / (ความสูง [m] กำลังสอง) สูตรนี้เหมาะสำหรับการประเมินผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป การวัดค่า BMI ติดต่อเรา Herbalifethai.com