ระบบ ประสาท และ สมอง

ระบบ ประสาท และ สมอง

ระบบ ประสาท และ สมอง สมองเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของระบบประสาทส่วนกลาง ควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายน้ำหนักประมาณ 1.4 กก. ทำหน้าที่รักษาสมดุลและความสมดุลของร่างกาย 2. ไขสันหลัง (Spinal Cord) เป็นส่วนสำคัญของระบบประสาทส่วนปลาย มันเป็นทางผ่านของการไหลของความรู้สึกไปยังสมอง ติดต่อเรา Herbalifethai.com