ยาสามัญ

ยาสามัญ

ยาสามัญ เป็นชื่อกลุ่มยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่แพทย์หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ในการรักษาตนเองเบื้องต้นได้โดยไม่เป็นอันตรายเช่นการรักษาโรคเล็กน้อยที่ ไม่รุนแรงเช่นไอปวดศีรษะน้ำร้อนลวกอาหารไม่ย่อยหรือถูกมีดบาดเป็นต้น ติดต่อเรา Herbalifethai.com