มวล

มวล

มวล มันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของวัตถุ การระบุปริมาณของสสารที่วัตถุมีมวลเป็นแนวคิดกลางที่เป็นหัวใจของกลศาสตร์ดั้งเดิม รวมถึงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากมีการกระจายอย่างละเอียดมีสามประเภทของปริมาณที่กำหนดเป็นมวล ติดต่อเรา Herbalifethai.com