ภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน ระบบที่ประกอบด้วยโครงสร้างและกระบวนการทางชีววิทยาหลายอย่างรวมกัน มีหน้าที่ปกป้องร่างกายของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งแปลกปลอม โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคเช่นแบคทีเรียไวรัสปรสิตเชื้อราและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ เช่นเซลล์ที่กำลังเติบโตจะเป็นมะเร็ง อวัยวะที่ปลูกถ่าย ติดต่อเรา Herbalifethai.com