ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นอาหารภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากอาหารปกติเพื่อเสริมสารบางชนิด โดยปกติจะอยู่ในรูปแบบเม็ดแคปซูลผงเกล็ดของเหลวหรือรูปแบบอื่น ๆ และมีไว้สำหรับบุคคลที่มีสุขภาพปกติไม่ใช่สำหรับผู้ป่วยและเด็กและไม่ควรรับประทานสตรีมีครรภ์ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ติดต่อเรา Herbalifethai.com