ผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลิตภัณฑ์อาหาร จัดเป็นอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติเพื่อเสริมสารบางชนิด โดยปกติจะอยู่ในรูปแบบเม็ดแคปซูลผงเกล็ดของเหลวหรือรูปแบบอื่น ๆ และมีไว้สำหรับบุคคลที่มีสุขภาพปกติไม่ใช่สำหรับผู้ป่วยและเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ น้ำมันปลาสาหร่ายสไปรูลิน่า น้ำมันปลาฉลามอีฟนิ่งพริมโรส ติดต่อเรา Herbalifethai.com