ดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย ค่าดัชนีมวลกายหรือที่เรียกว่า BMI เป็นค่าที่ใช้ในการพิจารณาว่าคุณมีน้ำหนักที่เหมาะสมหรือไม่ ใช้ในการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและส่วนสูง นี่เป็นมาตรการที่ดีกว่าการชั่งน้ำหนักเพียงอย่างเดียวในเอเชีย หากคุณมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 25 – 29.9 แสดงว่าคุณมีน้ำหนักเกินและเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน แต่ถ้าคุณมีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 30.0 ขึ้นไปแสดงว่าคุณเป็นโรคอ้วน ติดต่อเรา Herbalifethai.com