ค่าดัชนีมวลกาย

ค่าดัชนีมวลกาย

ค่าดัชนีมวลกาย ดัชนีมวลกายเป็นค่าที่ได้จากน้ำหนักและส่วนสูงของแต่ละบุคคล BMI กำหนดมวลกายเป็นกิโลกรัมหารด้วยความสูงเป็นเมตรกำลังสองและแสดงเป็นกิโลกรัม / ตร.ม. ติดต่อเรา Herbalifethai.com